Açlık kan şekeri kaç olmalı?

Share Button

Açlık kan şekeri kaç olmalı?

Açlık kan şekeri kaç olmalı? hakkında detaylı bilgilere bu makalemizden ulaşabilirsiniz.

aclik kan sekeri

Açlık kan şekeri kaç olmalı?

Dünya çapında kronik hastalıklardaki artışın yanı sıra, diyabet de 21. yüzyılın artış gösteren hastalıklarından başında gelmektedir. Şeker hastalığının ortaya çıkışında glikoz tolerans bozukluğunun, diğer bir ifadeyle gizli şekerin etkisi oldukça yüksektir. Bundan dolayı da kan şekerinin kabul edilen uluslar arası aralıkta olması büyük önem kazanmaktadır.

Hastaya yemekten önce yapılan glikoz tespiti için kan testinde görülen kan şekeri değerleri 80-110 mg/dl aralığında, yemekten 2 saat sonra ölçülen tokluk kan şekeri ise 80-140 mg/dl aralığında olmalıdır. Kan şekerinin yüksekliğinin yanın da kan şekerinin olması gerekenden daha düşük olduğu zamanlarda da önem arz eder. Bundan dolayı da kan şekeri oranlarında alt sınır 80 mg/dl olarak belirlenmiştir. Ve bu değerin korunması hipoglisemi yönünden alınacak bir önlemdir. 60-80 mg/dl aralığında olduğunda hipoglisemi bakımından önlem alınmaktadır. Kan şekerinin yükselmesini sağlayacak ilaçlar ve beslenme tedbirleri alınır. Açlık kan şekerinin 110 mg/dl’nin altında, tokluk kan şekerinin de 140 mg/dl’nin altında olması durumunda Ha1c değerleri kontrol edilir. Ha1c değeri, hastanın son üç aylık kan şekeri ortalamasını vermektedir ve değerin %6,5 seviyesinden aşağıda olması gerekmektedir. Üzerindeki bir değer şeker hastalığı olduğunu göstermektedir.

Şeker hastalığı teşhis edildikten sonra tedavinin amacı, hastada oluşan şikayetleri azaltmak ve hastayı oluşabilecek komplikasyonlara karşı korumaktır. Kan şekerinin normal değerlerde olmaması diyabet ile beraber farklı hastalıkların da habercisi olabilir. Şeker hastalığı ilerlediği zaman, böbreklere, göze, kalp ve damarlara ciddi anlamda zarar verebilir.

Açlık Kan Şekeri Kaç Olmalı

Açlık kan şekeri kaç olmalıdır? Şeker hastalığı günümüzde artarak seyreden ciddi bir hastalıktır. Birçok kişide oluşum göstermesine rağmen günümüzde henüz nedeni tam olarak kesinleşmemiş ya da önemsenmeyen bir hastalık olmuştur. Şeker hastalığının kesinlik kazanması için açlık ve tokluk kan şekeri değerleri ayrı ayrı ölçülür ve sonuçlara göre teşhis konulur.

Açlık kan şekeri kaç olmalı? 

Açlık kan şekeri ölçümü, sağlıklı değerlerde olunup olunmadığını tespit etmek, gizli şeker, kan şekeri düşüklüğü ya da diyabet hastalığının taraması için yapılan testtir.

Şayet kan şekeri ile alakalı şikayetler yaşanıyorsa, diyabet hastalığı söz konusu ise gün içinde bir kaç defa kan şekeri ölçümleri yapılarak oranlar izlenmelidir.

Açlık kan şekeri değerleri, en az 8 saatlik bir açlığın arkasından yapılan ölçümlerle elde edilen sonuçlar açlık kan şekeri değerleridir. Yapılan ölçümler şeker hastalığı tetkikleri için kullanılır. Açlık kan şekeri değerlerinin doğru alınabilmesi için sabah kahvaltıdan önce ölçüm yapılması gerekir. Yapılan ölçüm sonuçları 70-100 mg arasında çıkmışsa kan şekeri değerleri normal olarak kabul edilir. Bu değerlerin üzerine çok az çıkmışsa sonuç önemsenecek kadar ciddiye alınmaz. Ancak değerler çok yüksek çıkmışsa diyabet hastalığı şüphesi vardır. Kan şekeri 170’in üzerinde çıkan kişilere diyabet teşhisi koyabilmek için aradan birkaç gün geçtikten sonra değerler tekrar ölçülmeli ve bu değerlere göre teşhis konulmalıdır.

Kan Şekeri Yükselmesi ve Kan Şekeri Düşmesi

Kan Şekerinin Yükselmesine Neden Olabilecek Hastalıklar Nelerdir?

  • Cushing sendromu
  • Kronik böbrek yetmezliği
  • Kalp krizi, travma
  • Akromegali

Kan Şekerinin Düşük Olmasına Neden Olabilecek Hastalıklar Nelerdir?

  • Böbrek üstü bezi yetersizliği
  • Uzun süre aç kalmak
  • Karaciğer hastalığı
  • Aşırı dozda yüklenen insülin
  • Alkol kullanımı olarak sıralanabilir.